Biga Hayvancılığının Geliştirilmesi Koordinasyon Toplantısı

18 Nisan 2018 Çarşamba 00:00

Biga hayvancılığının mevcut durumunun daha ileri seviyelere yükseltilmesi amacıyla, ÇOMÜ, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası ve Biga Ziraat Odası işbirliğinde yürütülen proje kapsamında ortak çalışma grubu üyeleri 10 Nisan 2018 Salı günü Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya geldi.

Biga yarımadasında hayvancılık sektörünün yeniden canlandırılması, besi ve sağmal tesislerinin modern ve bilinçli hale getirilmesi için bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılması konularının ele alındığı toplantıda, tespit edilecek örnek (önder) üreticiler ile örnek tesis projelerinin ücretsiz olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi’nin desteğiyle çizilmesi, danışmanlık hizmeti verilmesi ve örnek işletmelerin hayata geçirilmesinin ardından bu kesime örnek uygulamalar tanıtılarak bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmesi üzerinde duruldu. Uzun soluklu olacağı değerlendirilen bu proje sayesinde, işsizlik nedeniyle köylerin terk edilmesinin önüne geçilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ve kalitenin artırılması ve Biga’nın tekrar “Türkiye’nin Hollandası” olması yönünde önemli bir adım atılması hedeflenmektedir.

 

 


Benzer Haberler