CHP Muharrem Erkek’ten Açıklama

24 Mayıs 2018 Perşembe 14:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in yaptığı açıklama şöyle:

Her alanda olağanüstü bir süreçte seçim atmosferine girmiş bulunmaktayız. Bu olağanüstü sürecin temelinde AK Parti iktidarının 16 yılda yarattığı 5 sorun bulunmaktadır.

1. Adalet ve Demokrasi: 16 yılda adalet yok edildi. Ülkemizin yüzde 85’i adalete güvenmiyor. Türkiye 2017 Yılında Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 113 ülke arasında 101. sırada yer aldı. Unutulmasın ki adalet çökerse devlet çöker. Her şey adaletle mümkündür. Bağımsız ve tarafsız yargı yok edilmiş, yargı hırpalanmış, adalet yerlerde sürüklenir olmuştur. En küçük eleştiriye tahammül kalmamış, yargı tek adam sistemine uygun olarak biçimlendirilmiştir. Bu gidişe son vereceğiz. Otoriterliğe karşı hukuk devleti ve bağımsız yargıyı kuracağız. Yargı kararları ve Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes tarafından uygulanmasını sağlayacağız. Hâkimler ve Savcılar Kurulunu yeniden yapılandıracağız ve yürütmenin etkisinden, Sarayın baskısından kurtaracağız. Adalet Bakanı ve Müsteşarını Kurul üyesi olmaktan çıkaracağız. Hâkim ve Savcıların bağımsız ve tarafsız olması için gerek maddi gerekse görevlerine dair her türlü önlemi alacağız. Savunmayı ve onun temsilcisi avukatları iddia makamıyla eşit kılacağız. Kısacası demokratik hukuk devletini kuracağız. Mahkemeler korkulan değil, halkın sorunlarının çözüldüğü yerler olacak ve adalete güveni yeniden sağlayacağız.

Dünya haritasını açıp baktığımızda göreceğiz ki nerede demokrasi, insan hakları, kimliklere ve inançlara saygı, ötekileştirmeme, adalet varsa o ülkeler ilerlemiş, ekonomik olarak gelişmiştir. Bizdeki durum ise tam tersidir. Büyük bir Kurtuluş Savaşı, kanla irfanla kurduğumuz Cumhuriyet ve sağlanan bağımsızlık, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olmasıyla taçlanmıştır. Geldiğimiz noktada, 16 Nisan’da gerçekleştirilen hileli ve şaibeli bir referandum sonucunda Saraydan alınarak halka verilen egemenlik yeniden Saraya verilmek istenmiştir. Buna dur diyeceğiz ve özgürlükler cumhuriyetini inşa edeceğiz. Kimsenin eleştiriden korkmayacağı, özgür bir medya ve interneti sağlayacak, sivil toplumu güçlendireceğiz. Egemenliği Saraydan alınıp yine millete verecek ve millet iradesinin temsil edildiği Meclis’i güçlendireceğiz. OHAL’i derhal kaldırıp, KHK’larla yaratılan mağduriyetleri bitireceğiz. Adil bir yargılamayla demokrasiyi koruma altına alacak, suçlu ve suçsuzu ayıracağız. Kurunun yanında yaş yanmayacak, “at izi it izine” karıştırılmayacak.

2. Eğitim: 16 yıldır tek başına iktidarın olduğu bir ülke düşünün, bu süreçte 14 kez eğitim sistemi değiştirilmişse o ülke nasıl büyür, gelişir, demokrasisi ilerler ve dünya çapında önemli hale gelir? 16 yılda 14 kez eğitim sistemini değiştirmek, çocuklarımıza ihanet, geleceğimizi karartmaktır. Yapboza çevrilmiş eğitim sistemi ancak cehaleti körükler. Bir anne babayı ve öğrenci çocuklarını düşünün. Hangi liseye gideceğini, hangi sınava nasıl gireceğini bilemiyor. Böyle bir yerde ancak kaos olur. AK Parti iktidarı her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da bölünme, ayrışmayı siyaset haline getirmiştir. Okulların nitelikli, niteliksiz diye ayrılmasının ne anlamı olabilir? Hangi anne baba çocuklarını niteliksiz denilen bir okula göndermek ister? Eğitimi, konunun uzmanlarıyla yeni baştan düzenleyecek, her aşamada tamamen nitelikli, eşit ve parasız bir eğitim sistemi inşa edeceğiz. Ailenin cebinden defter, kalem, kitap için 5 kuruş çıkmayacak. Tek yanlı, tek tipleştirici, dayatmacı bir eğitim anlayışından; üreten, sorgulayan, yorumlayan icat yapan bir nesil yaratacak eğitim sistemi ilk hedefimiz olacak. 21. yüzyılda, taşımalı eğitim diye anılan ayıba son verecek, atanamayan öğretmenlerimizin öğrencilerine kavuşmasının önündeki engelleri kaldıracağız. Öğretmenlik meslek yasasını çıkarıp, onların maddi manevi başka bir şey düşünmeden işlerini yapmalarını sağlayacağız.   

3. Ekonomi: Dolar 5, Euro 6, benzin 7 liraya dayandı. 16 yılda yurt dışındaki faiz lobilerine ödenen para 150 milyar dolar. Cari açık zirvede, üniversite mezunu her dört gençten biri işsiz, üretici üretemiyor; çalışan ve esnaf kan ağlıyor. Kredi kartları ve kredi borçları icrada. 25 milyondan fazla icra dosyası mahkemelerde bekliyor. İcralık insan sayısı 7 milyonu geçti. 16 yılda 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 85 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 631 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetlerini, son olarak da şeker fabrikalarını özelleştiren iktidar, bir yandan da Hazine arazilerini satıyor. Son beş yılda 60 milyon metrekare büyüklüğündeki 25 bin taşınmaz satıldı. Kimse yarınına umutla bakamıyor. Peki, bu ekonominin sorumlusu kim? Muhalefet mi? Dış güçler mi? Muhalefet mi şeker fabrikalarını yok pahasına sat diyor? Dış güçler mi yandaşa para aktar diyor? Ülkede açtığı 1 tane fabrika olmayan AK Parti, Cumhuriyetin ekonomik kazanımlarını sata sata bitirmeye çalışıyor. Bu devran değişecek. İnsanca ve hakça bir düzen kurulacak. Gelir dağılımı adaletini sağlayacağız, faiz borçlarının önemli bir kısmını sileceğiz. Emeklinin, asgari ücretlinin hak ettiği kazancı sağlayacağız. Çiftçiye ucuz mazot verip, destekleme rakamlarını lehlerine düzenleyeceğiz. Yatırımcılara güvenli bir ortam sağlayacağız. Ekonomiyi ters yüz eden OHAL’i kaldıracağız.

4. Dış Politika: Çanakkale’de dünya tarihini değiştiren, savaşta ölen yabancı askerleri kendi çocuğu sayan, büyük ve kanlı bir Kurtuluş Savaşı sonucunda bağımsızlığını kazanan Cumhuriyetin önderi Mustafa Kemal Atatürk, hedefine yurtta ve dünyada barış politikasını koymuştur. AK Parti iktidarıysa egemen güçlerin sözünü dinleyen uslu çocuk olmuş, dış politikadaki başarısızlıklarıyla enerjiden tarıma, hayvancılıktan güvenliğe kadar her alanda dışa bağımlı bir ülke yaratmıştır. 20 milyon dolar karşılığında ülkemizin itibarını İsrail’e satan AK Parti iktidarı, dış politikada ülkemizi felakete sürüklemiştir. Eskiden herkes dostumuzken, şimdi düşmanımız olmuştur. Buna son verecek, egemen güçlerin değil, milli çıkarlarımızın gereği doğrultusunda dış politikamızı, barış temelinde biçimlendireceğiz.

5. Toplumsal Barış: Güvenlik ile özgürlük arasında çok ince bir denge vardır. Bu denge demokrasisi gelişmiş ülkelerde çok iyi korunmaktayken, tek adam yönetimlerinde sürekli bozulmaktadır. Kendisi gibi düşünmeyen herkesin terörist ilan edildiği bir sistem, ancak teröristlere hizmet eder. Bu ülkede 2002’de terör yoktu. İnanç ve kimlik üzerinden ötekileştirme olmazdı. Şimdi geldiğimiz noktada komşumuzun inancını sorgular olduk. Bu ülkedeki ayrışma, kutuplaşmanın sorumlusu 16 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarıdır. 2017 yılında Küresel Barış Endeksinde Türkiye 163 ülke arasında 146. sırada.  Buna son vermek AK Parti’yi iktidardan göndermekle mümkündür.

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye'nin geleceğini düşünerek, demokrasi ve hukuk devletini yeniden kurmak için büyük siyasi fedakarlıkla bir araya gelen Millet İttifakı hem Türkiye genelinde hem de Çanakkale'de milletimiz tarafından büyük teveccüh görmektedir. Bu teveccüh sonucunda hem parlamentoda çoğunluğu hem de Çanakkale'de 4 milletvekilini Millet İttifakı kazanacaktır.

Barışın ve kardeşliğin kenti Çanakkale, 16 ve özellikle son 5 yılda üvey evlat muamelesi görmüştür. Ekonominin, eğitim sisteminin, adalet ve demokrasinin yaşadığı sorunlar, en çok kentimizi vurmuştur. Esnaf kan ağlıyor. Her gün kepenk kapatılıyor. Çanakkale’de 2017 yılında 200 şirket kapanmıştır. Kent içinde deniz yolu taşıması bile liyakatten uzak biçimde yapılıyor ve olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz. Okullarımızın ne olacağını, çocuklarımızın hangi okula gideceğini bilemiyoruz. Her gün onlarca şikâyet bilgisi geliyor. Halkın ulaşamayacağı türden sağlık sistemi Çanakkale’de de inşa edilmeye çalışılıyor. Şehrin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Havzası'nda yaşananlar hepinizin malumu. Buna ve diğer sorunlara karşı bundan sonra da mücadele vermeye devam edeceğiz ve 24 Haziran'da yeter diyeceğiz.

Tüm bu olumsuz tabloya karşın, çözüm yolu elimizde. Umutsuzluk, yılgınlık yok. Bu gidişe “TAMAM” demek, çocuklarımıza daha huzurlu ve mutlu bir gelecek inşa etmek için mücadelemize halkla birlikte devam edeceğiz.

Üyesi olmanın onurunun yanında Partimizin, Çanakkale Milletvekili ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olma onurunu da yaşamaktayım. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerde ise Partimizin yeniden Çanakkale Milletvekili adayıyım.

25 Haziran’ da hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis seçiminde; egemenliğin bir kez daha ‘tek adam’dan alınarak millete verileceği, kuvvetler ayrılığının pekiştirileceği, OHAL’in kaldırılacağı, evrensel demokrasi ilkeleri temelinde insan hak ve özgürlüklerinin halka teslim edileceği, tarafsız ve bağımsız yargının inşa edileceği, barışın egemen olacağı, ekonominin normalleşeceği, yandaşın değil halkın kazanacağı bir sistemin kurulacağı, ötekileştirmenin ve kutuplaşmanın son bulacağı, gençlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın güvenlik ve gelecek kaygısı duymayacağı bir sabaha uyanacağımıza inancımız tamdır. Önümüzdeki bir aylık süreçte hem Çanakkale’de hem de tüm ülkemizde bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olacak, CHP Çanakkale’de ve Türkiye’de birinci parti olacaktır.

Seçim bildirgemiz ve aday tanıtım toplantımız 26 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara’da gerçekleştirilecektir. Ayrıca Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, 28 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda hemşehrilerimizle buluşacaktır. Yine dünya siyasi tarihine altın harflerle kazınan Adalet Yürüyüşünün mimarı; hak, hukuk, adalet mücadelesinin lideri Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 3 Haziran Pazar günü Çanakkale’mizde olacaktır.

Yuvamız İl Başkanlığımızda gerçekleştirdiğimiz bu açıklama sonrasında ilk ziyaretimi, mensubu olmaktan onur duyduğum, bir dönem yönetim kurulunda da bulunduğum Baro Başkanlığımıza gerçekleştireceğim. “Adaletsiz gücün zalim olduğunu” bir kez de orada vurgulayacağım. Yarın ise İstanbul Milletvekilimiz ve İstanbul 2. Bölge 1. sıra Milletvekili adayımız Enis Berberoğlu’nu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret edeceğim.

Güzel günler için 24 Haziran’da tüm hemşehrilerimi sandık başına, geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum. Ve herkes sandığa giderken şu üç soruyu kendisine sorsun ve oyunu bu soruların yanıtına göre kullansın:

1. Eğer Türkiye’de her şey yolundaysa niye erken seçim yapıyoruz?

2. Eğer işler yolunda değilse neden aynı tekrar kişiyi cumhurbaşkanı seçiyoruz?

3. Eğer ülkeyi kurtaracak olan Erdoğan ise ülkeyi bu hale getiren kim?

HABER FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ


CHP Muharrem Erkek’ten Açıklama
 


Benzer Haberler