Erdem Karan

Allah’a Ulaşmayı Dileyin Muhteşem Örnek (19)

Değerli okuyucular; Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de bizlere Sahabe büyüklerimizi örnek göstermiştir. Bir çok ayette Rabbimiz Sahabenin hayatından örnekler göstererek, bizlerin onlar gibi mutlu olmamızı istiyor. Eğer Sahabelerin hayatlarını öğrenip, onlar gibi  yaşarsak, onlar gibi Rabbimizin hedef gösterdiği saadete ulaşabiliriz.

39/ZUMER 17: Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!

10/YÛNUS 62: Muhakkak ki Allah’ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzun olmazlar, öyle değil mi?

10/YÛNUS 63: Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuşlardır.

10/YUNUS:64 Onlara, dünya hayatında ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardır. Allah'ın sözü değişmez. İşte O, fevz-ül azîmdir.

 İşte bu iki grup âyet-i kerime birbirini tamamlamaktadır. Müjdenin hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi olduğu burada kesinleşmektedir.

Bütün sahâbe Allah’a ulaşmayı dilemişlerdir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e tâbî olan bütün sahâbenin, tâbî olmadan evvel ilk yaptıkları şey, Allah’a yönelmek, Allah’a ulaşmayı dilemek olmuştur. Allah’a ulaşmayı dilemeyen, dalâlettedir,  hüsrandadır. Allah’ın ayetlerinden gâfildir, vs, vs... Bütün sahâbe Allah’a ulaşmayı dilemekle, bu belâların hepsinden birden kendilerini kurtardılar. Zamanımızda artık Allah’a ulaşmayı dilemek diye bir kavram din öğretim sisteminin içinde mevcut değildir.

Allah’a yönelmek, Allah’a ulaşmayı dilemek, âmenû olmak, mü’min olmak olarak adlandırılmaktadır. Bugün mü’min olmanın ne olduğu doğru şekilde bilinmiyor. “Allah’a inanan mü’mindir.” inancı bütün dünyayı sarmış durumdadır. Ancak sadece Allah’a inanmak ile, gerçekten kurtuluşa ulaşacak, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşabilecek olan hak bir  mü’min olunamıyor. Bir insanın gerçekten Kuran-ı Kerim’de müjdelenen, övülen bir mümin olabilmesi için  Allah’a ulaşmayı dilemesi, Allah’a yönelmesi gerekiyor. Saygılarımla