Tümsek’ten Duyuru

09 Ocak 2018 Salı 12:00

Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek Staj Sürelerinin Emeklilikten sayılmasına dair haberlere ilişkin duyuru yaptı. Yaptığı duyuru şöyledir:

“Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek basına yaptığı açıklama ile, son günlerde sosyal medyada yapılan haberlerden ve Kuruma yapılan başvurulardan, 05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığı görülmüştür.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği;

02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun ile mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası kapsamına alınmasının,

680 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının  

İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasının,

bir sonucu olup, stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir düzenleme değişikliği içermemektedir.

Nitekim, sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklar olup, bu hakların yönetmeliklerle düzenlenmesi mümkün değildir.

Bu çerçevede, söz konusu haberlerin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı hususu kamuoyuna duyurulur. “

 

 

                                                                                                                                                                           Basri Tümsek

                                                                                                                                                                               İl Müdürü

 


Benzer Haberler